• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • İş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek,
  • Atıkların kaynağında azaltılması ve ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutmak,
  • Yeni yatırım ve projelerde çevre ve iş sağlığı güvenliği faktörünü göz önünde bulundurmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonunu sağlamak