Çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini, ekip çalışmasını ve takım ruhunu ön plana çıkarmak, performanslarını arttırmak çağdaş ölçütlerde herkesi eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.